Soms is daar meer voor nodig dan gedegen onderwijs in een goed pedagogisch klimaat. De ondersteuningsbehoefte van de leerling is groter dan waarin de reguliere lessen kunnen voorzien.

Ook kan het zijn dat door omstandigheden de ontwikkeling en prestaties van een leerling (sterk) achterblijven. Soms is er sprake van (toenemend) verzuim. Af- of uitstroom ligt op de loer. Dat wilt u niet. En wij ook niet.

Wij ondersteunen leerlingen met (een vermoeden van):

 • Concentratieproblemen, waaronder ADD en ADHD
 • Angst
 • Hoogbegaafdheid
 • Ontwikelingsstoornissen (ASS)
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma
 • Pesten/weerbaarheid
 • Leer- en motivatieproblemen

Wij voeren verschillende onderzoeken uit, waaronder:

 • Intelligentie en capaciteiten
 • Concentratie en aandacht
 • Ontwikkeling
 • Angst
 • Hechting
 • Trauma
 • Motivatie
 • Leerproblematiek

 

Ook geven wij (groeps)trainingen op school:

 

 • Faalangst
 • Sociale vaardigheden
 • Weerbaarheid en assertiviteit

 

Preventie en re-integratie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom stappen wij het liefst tijdig in om te zorgen dat een leerling de juiste hulp en ondersteuning krijgt om afstromen, doubleren of thuiszitten te voorkomen.

 

Leerlingen die gedurende een langere periode niet naar school zijn gegaan, kunnen bij ons terecht voor voor een traject op maat om hen te ondersteunen bij de weg terug naar de klas.

Thuiszitters

Soms is de problematiek zo groot, dat kinderen en jongeren zonder onderwijs thuis komen te zitten. Er zijn vaak problemen in het gezin en op school. De ontwikkeling van het kind stagneert.

Voor deze kinderen en jongeren bieden wij een psychologische interventie waarbij wij in een veilige setting werken aan:

 • weerbaarheid en zelfvertrouwen;
 • sociale vaardigheden;
 • executieve vaardigheden;
 • didactische vaardigheden; en
 • onderliggende (gedrags)problemen en -stoornissen.

 

Begeleiding en behandeling: individueel en in een groep

Kinderen en jongeren komen drie tot vijf dagdelen per week om in een schoolse setting te werken aan individuele doelen. Daarnaast worden zij individueel begeleid en/of behandeld om duurzame verbetering in het functioneren te realiseren.

 

Ondersteuning voor ouders

Ouders worden actief betrokken en ondersteund bij het traject van hun kind. Voor hen organiseren wij enkele malen per jaar een traject vier avonden waarin inzicht wordt geboden in de problematiek rondom het thuiszitten en de weerslag daarop op het gezin, waarin wordt gewerkt aan het versterken van de (opvoed)vaardigheden en waarin zij hun ervaringen kunnen delen met lotgenoten.

 

De weg terug naar school

Wij werken samen met alle betrokkenen in de zoektocht naar een passende school. Wij begeleiden de terugkeer en blijven betrokken totdat de overstap succesvol is verlopen.

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen terecht in ons programma ‘weer naar school’. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar bieden wij het traject ‘weer naar de les’ aan.

Dreigende uitval

 

Blijf bij de les’ is een door CvOZ ontwikkelde psychologische (groeps)interventie om door vroegtijdig ingrijpen en preventieve begeleiding onnodige afstroom, doubleren of thuiszitten te voorkomen. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Het programma is erop gericht om de leerling in een passende omgeving weer op eigen kracht succesvol te laten zijn. Dat doen we door een combinatie van bewezen effectieve behandeling te combineren met training van gewenst gedrag en vaardigheden.

 

Samen werken aan een haalbare toekomst

We stellen voor iedere leerling een plan op maat op waarbij we oog hebben voor de (vermoedens van) bestaande stoornissen en problemen, maar waarbij we ons vooral richten op de toekomst en de wensen en mogelijkheden van de leerling zelf. Daarin zijn we realistisch én ambitieus. Ouders en school worden actief betrokken en waar nodig ondersteund.

 

Bewezen effectieve behandeling in combinatie met training van gewenst gedrag en vaardigheden

We maken gebruik van kortdurende protocollaire behandelingen en evidence based interventies. Ook gaan we aan de slag met zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, weerbaarheid en motivatie. We werken aan het aanleren en trainen van gewenste vaardigheden en gedragspatronen. Ons belangrijkste doel? Het creëren van succeservaringen!

We werken toe naar een situatie waarin  het kind of de jongere weer op eigen kracht verder kan. Zonder ons, maar met een flinke dosis zelfvertrouwen en een set ingesleten vaardigheden om elke situatie de baas te kunnen.

U kunt ons bereiken op

0882211441

Of laat uw gegevens achter en wij bellen u.

  Eventueel uw toelichting
  Deze website is beschermd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.