Soms is daar meer voor nodig dan gedegen onderwijs in een goed pedagogisch klimaat. De ondersteuningsbehoefte van de leerling is groter dan waarin de reguliere lessen kunnen voorzien.

Ook kan het zijn dat door omstandigheden de ontwikkeling en prestaties van een leerling (sterk) achterblijven. Soms is er sprake van (toenemend) verzuim. Af- of uitstroom ligt op de loer. Dat wilt u niet. En wij ook niet.

Wij ondersteunen leerlingen met (een vermoeden van):

 • Leerproblemen
 • ADD
 • ADHD
 • (faal)angst en stress
 • Motivatieproblemen
 • Hoogbegaafdheid
 • ASS
 • Een gebrek aan weerbaarheid/assertiviteit
 • Pesten

Wij voeren verschillende onderzoeken uit, waaronder:

 • Intelligentie/capaciteiten
 • Executieve vaardigheden
 • Motivatie
 • Concentratie/aandacht
 • (faal)angst en stress
 • Dyslexie-screening

 

Ook geven wij (groeps)trainingen op school:

 

 • Faalangst
 • Sociale vaardigheden
 • Weerbaarheid en assertiviteit

 

Preventie en re-integratie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom stappen wij het liefst tijdig in om te zorgen dat een leerling de juiste hulp en ondersteuning krijgt om afstromen, doubleren of thuiszitten te voorkomen.

 

Leerlingen die gedurende een langere periode niet naar school zijn gegaan, kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij de weg terug. 

Deze ondersteuning bieden we in twee programma’s: ‘blijf bij de les’ en ‘weer naar de les’.

Blijf bij de les

‘Blijf bij de les’ is een door CvOZ ontwikkeld programma om door vroegtijdig ingrijpen en preventieve begeleiding onnodige afstroom, doubleren of thuiszitten te voorkomen. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Het programma is erop gericht om de leerling in een passende omgeving weer op eigen kracht succesvol te laten zijn. Dat doen we door een combinatie van bewezen effectieve behandeling te combineren met training van gewenst gedrag en vaardigheden.

 

Samen werken aan een haalbare toekomst

We stellen voor iedere leerling een plan op maat op waarbij we oog hebben voor de (vermoedens van) bestaande stoornissen en problemen, maar waarbij we ons vooral richten op de toekomst en de wensen en mogelijkheden van de leerling zelf. Daarin zijn we realistisch én ambitieus. Ouders en school worden actief betrokken en waar nodig ondersteund.

 

Bewezen effectieve behandeling in combinatie met training van gewenst gedrag en vaardigheden

We maken gebruik van kortdurende protocollaire behandelingen en evidence based interventies. Ook gaan we aan de slag met zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, weerbaarheid en motivatie. We werken aan het aanleren en trainen van gewenste vaardigheden en gedragspatronen. Ons belangrijkste doel? Het creëren van succeservaringen!

We werken toe naar een situatie waarin de leerling weer op eigen kracht verder kan. Zonder ons, maar met een flinke dosis zelfvertrouwen en een set ingesleten vaardigheden om elke situatie de baas te kunnen.

Weer naar de les

Leerlingen kunnen om allerlei redenen gedurende een langere periode niet naar school gaan. Zij volgen een interne behandeling voor verslaving, depressie of een eetstoornis, zijn ernstig ziek geweest of er zijn problemen in de thuissituatie of omgeving die ervoor zorgen dat school tijdelijk op een laag pitje is komen te staan.

En dan komt het moment dat zo’n leerling weer naar school moet. Maar klaar met de behandeling betekent niet automatisch weer klaar voor school. Het grote gebouw, honderden fietsen, honderden leerlingen. Hun gelach, geschreeuw en geroep. Dat is overweldigend. En dat is een school. Daar is niets aan te veranderen. Maar dit zijn wél zaken die een succesvolle terugkeer voor leerlingen ernstig kunnen bemoeilijken.

 

Onder begeleiding werken aan een succesvolle terugkeer naar school

Wij creëren een plek is waar een leerling zich in alle rust en onder deskundige begeleiding kan voorbereiden op de terugkeer naar school. Waar aandacht is voor zelfvertrouwen, weerbaarheid en motivatie. Waar opgelopen achterstanden weggewerkt kunnen worden en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd en getraind. Stukje bij beetje opbouwen zodat een leerling uiteindelijk op succesvolle wijze weer deel kan nemen aan het leven op school.

Dat doen we natuurlijk niet alleen: we werken nauw samen met ouders en de school. Waar nodig bieden we advies en ondersteuning op locatie. Aan de leerling, zijn ouders én aan de school.

U kunt ons bereiken op

0882211441

Of laat uw gegevens achter en wij bellen u.

  Eventueel uw toelichting
  Deze website is beschermd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.