Vergoede zorg

Wij zijn in diverse gemeenten gecontracteerd voor het aanbieden van jeugdzorg. Dit betekent dat de kosten van veel van onze diensten in deze gemeenten geheel worden vergoed. Een verwijsbrief van uw huisarts, (jeugd)arts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hiervoor noodzakelijk. Een overzicht van de betreffende gemeenten vindt u onderaan deze pagina.

In sommige gevallen kan aanspraak gemaakt worden op (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw verzekeraar.

Tevens kan er sprake zijn van vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Voor vragen over vergoede zorg kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij bespreken dan graag de persoonlijke situatie van u of uw kind.

Tarieven

Bij niet-vergoede zorg gelden de volgende tarieven:

Onderzoeken
Intelligentieonderzoek (IDS-2) zonder didactisch onderzoek: € 495
Intelligentieonderzoek (IDS-2) met didactisch onderzoek: € 695
Capaciteitenonderzoek / niveaumeting (DAT): € 395
Dyslexie- en dyscalculiescreening: € 295
Onderzoek naar (faal)angst: €80 per uur*
Sociaal-emotioneel onderzoek: €80 per uur*
Overig onderzoek (o.a. motivatie, leerproblemen en concentratie): €80 per uur*

* De duur van deze onderzoeken en de daarvoor benodigde instrumenten zijn zeer afhankelijk van de hulpvraag en persoonlijke situatie. Neem contact met ons op voor een indicatie van de kosten.

Behandelingen
Behandeling (o.a. leer- en concentratieproblemen, (faal)angst, hoogbegaafdheid, ASS, AD(H)D): € 80 per uur*
Cognitieve gedragstherapie: € 80 per uur*
CogMed werkgeheugentraining (+/- 20 uur – deels zelfstandig): € 495
Faalangsttraining (10 tot 15 uur): € 800 – € 1300

* Een behandelsessie van 1 uur omvat 45 minuten individueel contact en 15 minuten verslaglegging en overige werkzaamheden. Een behandelsessie van 1:30 uur omvat 1:15 uur behandeling en 15 minuten verslaglegging

Studiebegeleiding
Studiecoaching: € 55 per uur*
Bijles: € 37,50 per uur (individueel)
Buitenschoolse groepsondersteuning en huiswerkbegeleiding: zie www.lectorstudiebegeleiding.nl/tarieven
Deze diensten worden in samenwerking met onze zusterorganisatie Lector Studiebegeleiding verzorgd.

Overige werkzaamheden
Telefonische kennismaking: kosteloos
Intakegesprek en inschrijving: € 50
Alle overige werkzaamheden: € 80 per uur