Jongeren die zorg nodig hebben, hebben vaak ook ondersteuning nodig in het kader van passend onderwijs. Andersom geldt in veel gevallen hetzelfde. Bij het Centrum voor Onderwijs en Zorg kunnen jongeren voor beide vormen van ondersteuning terecht. Zowel afzonderlijk als in combinatie. Één integraal plan op één veilige plek. Snelle plaatsing en ontschot werken. Daar gaan we voor!

 

In een kortdurend traject bekijken wij de problemen én de mogelijkheden van de jongere. We plannen een gesprek met kind en ouder(s), maken gebruik van vragenlijsten en doen (indien nodig) verschillende onderzoeken. Na afronding stellen wij een advies op voor het vervolgtraject. Er wordt, in samenspraak met de jongere, zijn ouders en eventuele andere betrokkenen een handelings- of begeleidingsplan geformuleerd.

Periodiek evalueren we om te kijken of we op de goede weg zijn. We kijken of de ondersteuning op- of afgeschaald moet worden.

Onze uitgangspunten:

 1. De jongere staat centraal. Daarbij hanteren we een integrale en systeemgerichte aanpak.
 2. We doen het samen. We betrekken de jongere, zijn ouders en de school actief bij de geboden hulp.
 3. We slaan de brug tussen zorg en onderwijs. Wij hebben ruime kennis en ervaring binnen het werkveld van het onderwijs. Daar stemmen wij onze zorg op af. Zo hebben wij alles onder één dak.
 4. We richten ons op de oplossing, niet op het probleem. Daarbij zijn we realistisch én ambitieus.
 5. We werken handelingsgericht: wij bieden concrete handvatten die direct in de praktijk toegepast en getraind worden.

Wij ondersteunen leerlingen met (een vermoeden van):

 • Leerproblemen
 • ADD
 • ADHD
 • (faal)angst en stress
 • Motivatieproblemen
 • Hoogbegaafdheid
 • ASS
 • Een gebrek aan weerbaarheid/assertiviteit
 • Pesten

Wij voeren verschillende onderzoeken uit, waaronder:

 • Intelligentie/capaciteiten
 • Executieve vaardigheden
 • Motivatie
 • Concentratie/aandacht
 • (faal)angst en stress
 • Dyslexie-screening

Persoonlijke behandeling of coaching

Een traject bij CvOZ kan bestaan uit (een combinatie van) behandeling, coaching en/of training en is altijd op maat gesneden. Ouders worden actief betrokken en waar nodig ondersteund.

Elke jongere krijg één vaste zorgcoach toegewezen: gedurende het gehele traject is deze zorgcoach het vaste aanspreekpunt. Hij voert de regie over de behandeling en begeleiding.

De behandeling wordt geboden door kundige en gekwalificeerde professionals. Al onze behandelaars zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd. We maken gebruik van geprotocolleerde behandelingen en evidence based interventies.

Training van gewenst gedrag en vaardigheden

Wij combineren de individuele hulp met het oefenen en inslijten van de gewenste vaardigheden en gedrag. Dat doen we in kleine groepen in een veilige omgeving. We hanteren een voorspelbare en gestructureerde werkwijze. Het schoolwerk nemen we daarbij als uitgangspunt.

Bij ons leert de jongere door het zélf te doen. Door de combinatie van behandeling en training zorgen we ervoor dat we in korte tijd grote stappen kunnen zetten. We creëren succeservaringen en grijpen deze aan om motivatie en zelfvertrouwen te vergroten. We werken toe naar een situatie waarin de jongere weer op eigen kracht verder kan. Met een flinke dosis zelfvertrouwen en een set vaardigheden om elke situatie de baas te kunnen.

Wilt u meer weten? U kunt ons bereiken op

088 2211 441

Of wij nemen contact met u op!

  Eventueel uw toelichting
  Deze website is beschermd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.