Begeleiding van thuiszitters

Ga je niet meer naar school?

Ga je niet meer of met heel veel moeite naar school? Dan kunnen jij en jouw ouders terecht in onze speciale behandelprogramma’s voor thuiszitters. Hierin gaan we met een multidisciplinair team aan de slag om te zorgen dat jij weer vol vertrouwen naar (een passende) school kunt! 

school

Het programma bestaat uit vijf bouwstenen

 1. Onderzoek We doen breed psychodiagnostisch onderzoek naar onder meer intelligentie, executieve functies, gedrag en ontwikkeling. Zo krijgen we een goed beeld van jou, jouw sterke en zwakke kanten en jouw mogelijkheden.

 2. Groepsbegeleiding en groepstherapie Na de wenfase kom je drie tot vijf dagdelen per week naar de dagbehandeling om in een veilige setting te werken aan individuele doelen. Er wordt gewerkt aan o.m.:
  – structuur en ritme;
  – belastbaarheid;
  – weerbaarheid en zelfvertrouwen;
  – sociale, executieve en didactische vaardigheden;
  – onderliggende (gedrags)problemen en -stoornissen.

 3. Individuele behandeling In de behandeling gaan we aan de slag om jou vaardigheden te leren die ervoor gaan zorgen dat jij straks weer succesvol en zonder stress naar school kunt. Dat doen we door inzet van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie of EMDR.

 4. Ouderbegeleiding Ook jouw ouders worden actief betrokken en ondersteund bij jouw traject. Zij zijn er straks voor jou als jij weer naar school gaat, ook als dat even moeilijk is. Het is belangrijk dat zij dan de juiste handvatten hebben om jou op een goede manier te ondersteunen.

 5. Trajectbegeleiding Samen met jou en jouw ouders gaan we kijken of jouw huidige school en klas passend zijn of dat een andere school wellicht een betere plek voor jou kan bieden. Samen met alle betrokkenen zorgen we dat jij terecht komt op een plek waar jij tot bloei kunt komen. We blijven betrokken tot de overstap succesvol is verlopen.
Scroll naar boven