Vergoede zorg en tarieven

Vergoede zorg

Wij zijn in de H10-gemeenten (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, PIjnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) gecontracteerd voor het aanbieden van jeugdzorg. Dit betekent dat de kosten in deze gemeenten geheel worden vergoed. Een verwijsbrief van uw huisarts, (jeugd)arts, medisch specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hiervoor noodzakelijk. 

Is CvOZ niet gecontracteerd door de gemeente waar u woont, dan kunt u in sommige gevallen  aanspraak maken op een vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Voor vragen over vergoede zorg kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij bespreken dan graag de persoonlijke situatie van u of uw kind.

neutraal

Aanmelding en contra-indicaties

Voor inhoudelijke vragen over aanmelding en de voorwaarden kunt u contact met ons opnemen op 088-1100600 of via info@cvoz.nl. Onze zorgprogramma’s zijn terug te vinden via Startpunt Jeugdhulp Haaglanden. Voor ketenpartners is er een programmaboekje dat is aan te vragen via info@cvoz.nl. 

De wachttijd tot intake en aanvang zorg is afhankelijk van de beoogde behandelgroep.

Wij hebben geen behandelaanbod voor kinderen jonger dan zeven jaar, kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking of onvoldoende cognitieve capaciteiten om van het (groeps)aanbod te profiteren, verslavingsproblematiek, ernstige psychiatrische aandoeningen en/of (ernstige) agressieregulatieproblemen.

 •  
blij

CvOZ heeft met de volgende gemeenten contracten afgesloten:

 • Den Haag
 • Wassenaar
 • Rijswijk
 • Voorschoten
 • Leidschendam-Voorburg
 • Zoetermeer
 • Delft
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Westland
 • Midden-Delfland
Scroll naar boven