Jouw dossier

Welke informatie leggen we vast?

Als je bij ons in behandeling bent, gaan we hard aan de slag om jou te helpen. Om dit goed te kunnen doen, hebben we verschillende gegevens nodig. Bijvoorbeeld jouw naam, hoe oud je bent en waarom je bij ons bent aangemeld.

We schrijven op hoe jouw dag of week is geweest, maken verslagen van onderzoeken die we afnemen en noteren de voortgang van jouw behandeling. Al deze informatie samen vormt jouw dossier. Alleen de medewerkers van CvOZ die direct bij jou betrokken zijn, mogen jouw dossier bekijken.

mijn dossier

Mogen jouw ouders jouw dossier bekijken?

Dat hangt ervan af hoe oud je bent! 

  • Ben je jonger dan 12 dan mogen jouw ouders in jouw dossier kijken. 
  • Ben je tussen de 12 en 16 dan mag jij zelf in jouw dossier kijken. Jouw ouders mogen ook jouw dossier bekijken. Wil je dat liever niet dan kun je dat aan ons aangeven: in dat geval blijft jouw dossier voor jouw ouders gesloten.
  • Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je zelf aan de behandelaar vragen om inzage te krijgen in jouw dossier. Jouw ouders mogen dat niet, tenzij jij ze hiervoor toestemming geeft.
blij

Krijgen anderen (bijvoorbeeld de school) inzage in jouw dossier?

Nee, alles wat bij CvOZ gebeurt valt onder onze geheimhoudingsplicht. Alleen met jouw expliciete toestemming kunnen wij (delen van) jouw dossier delen met derden. Je bent nooit verplicht om anderen inzage te geven in jouw dossier. 

Opvragen van jouw dossier

Je kunt je dossier altijd opvragen bij jouw mentor. Wij zullen jouw dossier 20 jaar tot na de laatste wijziging in het dossier bewaren.

Scroll naar boven