Onze regels

Samen verantwoordelijk

Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en fijne omgeving waarin jij en alle andere kinderen en jongeren tot ontwikkeling kunnen komen. Maar met elkaar zijn, is niet altijd makkelijk. Daarom gelden er bij CvOZ een aantal regels waarvan we verwachten dat iedereen zich eraan houdt.

  1. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbaal en/of lichamelijk geweld zijn streng verboden.
  2. Je stelt je actief op tijdens je behandeling. Je onthoudt je, zowel binnen als buiten onze instelling, van activiteiten en gedragingen die de voortgang van jouw of andermans behandeling kunnen schaden.
  3. Je volgt instructies op die door medewerkers van CvOZ worden gegeven.
  4. We gaan netjes om met de spullen en het pand. We houden rekening met de andere huurders en onze buren.
  5. Je hebt geen voorwerpen voorhanden die een gevaar kunnen vormen voor jouzelf of voor anderen. Dit geldt in en rondom onze behandellocaties.
  6. Het voorhanden hebben of gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan.
  7. Je verschijnt op tijd als je een afspraak hebt. Ben je ziek of verhinderd dan geef je dat zo snel mogelijk aan ons door.
Bij overtreding van regels en afspraken kunnen er consequenties volgen.
onze regels
Scroll naar boven