Individuele behandeling

Na de intakefase hebben wij een goed beeld van jou, jouw gezin en de uitdagingen die jullie ervaren. We hebben de belemmerende en beschermende factoren in kaart gebracht. Met elkaar hebben we bepaald wat jullie over zes tot twaalf maanden bereikt willen hebben. Daarna kijken we hoe we jou (en jouw ouders) het beste kunnen ondersteunen om daar te komen. In een behandelplan schrijven we op welke doelen we willen bereiken en welke interventies we gaan inzetten. Daarbij zijn wij realistisch en ambitieus. 

checklist

Het traject

Wij komen in de meeste gevallen pas in beeld als er een hoop tegelijkertijd aan de hand is. Je ervaart moeilijkheden in verschillende leefgebieden en jouw ontwikkeling dreigt in het gedrang te komen. Samen kijken we wat er nodig is voor jou om weer  mee te kunnen doen.  De behandeling kan bestaan uit een combinatie van de volgende elementen: 
 
  • Diagnostisch onderzoek;
  • Individuele begeleiding en behandeling (o.m. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie, educatieve therapie, EMDR);
  • Groepsbegeleiding en groepstherapie;
  • Ouderbegeleiding en systeemtherapie;
  • Trajectbegeleiding
blij

We ondersteunen niet alleen jou

We betrekken jouw ouders actief bij de geboden hulp. Van hen verwachten we een actieve rol. Als dat nodig is, betrekken we ook anders familieleden, vrienden en/of de school bij jouw behandeling. Daar vragen we natuurlijk altijd eerst jouw toestemming voor.

Scroll naar boven