Intake, onderzoek en advies

Hoe gaan we te werk?

Na aanmelding sturen wij jou en jouw ouders een uitgebreide vragenlijst toe. Ook vragen wij toestemming om informatie in te winnen bij andere (eerdere)  hulpverleners die betrokken zijn. Daarna volgt een uitnodiging voor een eerste afspraak. Bij dit gesprek zijn jouw ouders ook aanwezig. Soms spreken wij jou en jouw ouders apart. Tijdens dit gesprek vragen we naar jouw zorgen, naar de hulp die je zoekt en welke verwachtingen je hebt.

Soms is het nodig om na de eerste afspraak  nog een aantal gesprekken met jou en met jouw ouders te voeren, zodat we een goed en volledig beeld krijgen van wat er speelt. Naast deze gesprekken is het soms ook nodig dat we onderzoek doen. Dat onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten en testen. Na deze eerste fase volgt er een gesprek waarin we onze bevindingen delen en advies uitbrengen over mogelijke vervolgstappen.

checklist
Scroll naar boven